Kurumsal

Momentum, trafik kazalarında ve diğer olaylarda kusur durumu, sebep-sonuç analizi, miktar tespiti konularında sigorta şirketlerine ve mahkemelere 3 boyutlu animasyonlar ile teknik raporlar hazırlamaktadır. Hizmet verdiğimiz süre içinde 12.000 ‘in üzerinde trafik kazası ve yüzlerce olayın incelemesi yapılmıştır. Farklı bilim dallarında deneyimli üniversite / sektör çalışanları danışmanlık vermektedir.

İncelenen trafik kazaları veya büyük olaylardaki kusurların sıradan yapılamsı yerine daha detaylı ve kolay anlatımın yapılabilmesi için özel yazılımların kullanılması gerektiğine inanıp kusur durumu belirlemesi ve hasar analizi sektörüne girmiş bulunmaktayız. Ölümlü / yaralanmalı trafik kazaları ve hatalı kusur durum tespitlerinde farklı yaklaşımlar ile başladığımız teknik raporların yanı sıra diğer mühendislik, iş kazaları, inşaat gibi karmaşık olaylara da rapor hazırlamaya başlamış bulunmaktayız.

Misyon: Sigorta sektörü ve mahkemelere uzmanlık alanımızdaki olaylar için dünya genelindeki yenilikleri takip edip,ayrıntılı araştırmalar sonucu bilimsel raporlar hazırlamaktır.


Vizyon: Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler seviyesindeki hızlı, şeffaf ve detaylı raporlara ulaşması için izlenecek yöntemler:

  •  Sürekli gelişim ve eğitim desteği
  •  Sektör deneyimi ile akademik araştırmanın karması
  •  Farklı disiplinler arası ortak paylaşım
  •  Dünya genelinde teknik kaynak kütüphanesi
  •  Laboratuar ekipmanlarına ulaşım