Genel Bilgi

Adalet sistemine destekleyici olan bilirkişilik müessesi hızlı teknolojik ilerlemelerden dolayı kendini devamlı olarak güncelleyen alanında güvenilir nitelikli uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Momentum  Bilirkişi Raporlama hizmetleri;   konusunda en yetkin uzman adli bilirkişiler ile çalışmakta ve sahip olduğu analiz yazılımları ile daha bilimsel ve gerçekçi  raporlar hazırlanmasını gerçekleştirmektedir. Bilirkişi kadromuz özel yazılımlar kullanarak karmaşık olayları daha anlaşılır şekilde raporlara aktarmaktadır. Böylece hazırlanan raporlarda tarafsız olarak kusur tespiti yapılmakta ve gerçek olay testleri ile hasar miktarları belirlenmektedir.

Kurduğumuz bu çalışma ağıyla özel olarak alanlarındaki en iyi adli bilirkişilerle dava dosyalarını tamamen bilimsel metodolojiye dayandırıp ve tamamen tarafsız bakış açısı ile inceleyerek adalet sisteminin işleyişine ivme kazandırarak ve bu sayede de mahkemelerin üzerindeki yüklerin azalmasına katkı sağlayabilmeyi amaçlamıştır.

Hızlı Geribildirim, Güvenilirlik, Gizlilik, Uzman Çeşitliliği, %100 Bilimsel Yaklaşım temel prensiplerimizdir.

  • Dava Öncesi Teknik Danışmanlık
  • Dava Sürecinde Teknik Danışmanlık
  • Mevcut Bilirkişi Raporuna itiraz
  • Tetkik ve Tespit

Alacağınız her türlü hizmette gizlilik ilkesine %100 riayetle uyulmaktadır. Dava dosyalarınız ve hazırlanan Bilimsel Uzman Raporlarımız 3.kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. 

Bilirkişilik hizmeti Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan önemli bir uygulamadır.