Bilirkişilik Hizmeti Uzmanlık Alanları

 

Bilişim Suçları

 • Harddisk İnceleme
 • Network İnceleme
 • Bilgi Araştıması
 • Sosyal Medya Araştırması 

Grafoloji

 • İmza İnceleme
 • Yazı İnceleme
 • Senet İnceleme
 • Adli Belge İnceleme

Aktüerya

 • Ölüm
 • Daimi Sakatlık
 • Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazası Uzmanlığı

 • Kaza Tespiti
 • Kusur Tespiti
 • Hasar Tespiti
 • Değer Kaybı Tespiti
       

Görüntü Analizi

 • Adli Görüntü İnceleme
 • Görüntü İyileştirme
 • Görüntü Karşılaştırma

İş ve Sosyal Güvenlik

 • Kıdem Tazminatı Hesabı
 • İhbar Tazminatı Hesabı
 • İşe İade
 • Ücret Alacağı Hesabı

Tıbbi Cihaz ve İlaç

Tıbbi Ürünler ve İmplante (Takılabilir) Cihazların

 • Tasarımı
 • Testi
 • Kullanımı
 • Lisanslaması

Asansör ve Yürüyen Merdiven

 • Hatalı Kapı Fonksiyonu
 • Beklenmedik Hızlanma/Yavaşlama (Denge Kaybı)
 • Korkuluk Arızaları
 • Frenleme Mekanizması Arızası
       

Hasar Analizi ve Malzeme Bilimi

 • Arıza Nasıl, Ne Zaman Meydana Geldi
 • Arıza Yanlış Kullanım, Malzeme Hatası, İmalat Hatası ya da Tasarım Hatasıyla mı Ortaya Çıktı
 • Arıza Analizinin Esas Nedeni
 • Kırık Testi
 • Kaynak, Lehimleme veya Lehim Kaynağı
 • Arıza Modu Analizi

Biyomekanik

 • Sakatlıklar Kanıtlarla Uyumlu mu?
 • İddia Edilen Bir Yaralanma Meydana Gelmiş Olabilir mi?
 • Belirli bir Silah Kullanıldı mı?
 • Sakatlıklar Önceden Var mıydı?
 • Yaralanmaya Bir Ürün Kusurumu Neden Oldu?
 • Koruyucu Başlıklar Yaralanmaları Önler miydi?

İnşaat ve Bina

 • İnşaat Taahhüt
 • İnşaat Kusurları
 • İnşaat Gecikme İddiaları
 • İnşaat Güvenliği
 • Ürün Arızaları
 • Ürün Tasarımı
 • Montaj
 • Servis